Regulamin klasy F4H-P

Poniżej aktualny regulamin klasy F4H-P obowiązujący od sezonu 2016. Po dyskusjach z sędziami i zawodnikami zmianie ulega tylko masa dopuszczalna modelu i stosowane silniki, tak by dopasować regulamin do klasy F4C FAI.
Najbliższe zawody odbędą się w Płocku 14 maja 2016.
Wszystkie informacje na stronie www.rcplock.pl.
Przepisy zawodów makiet zdalnie sterowanych
F4H-P
1. Definicja makiety F4 H-P
Makieta latająca jest zmniejszonym uproszczonym odwzorowaniem statku powietrznego cięższego od powietrza o stałych skrzydłach, zdolnego do transportu ludzi.
2. Program zawodów
Program każdych zawodów składa się z oceny za wierność odwzorowania (ocena statyczna) i oceny za loty.
3. Komisja sędziowska
Komisja sędziowska składa się z trzech sędziów, z których przynajmniej jeden musi posiadać uprawnienia do samodzielnego sędziowania zawodów ogólnopolskich, wydane przez Aeroklub Polski (AP).
4. Współczynniki trudności
Jeżeli stosowane są współczynniki trudności, to sędziowie punktują według skali ocen od 0 do 10 bez stosowania ocen ułamkowych.
5. Uwagi
a) wszystkie modele powinny startować w taki sam sposób, jak ich pierwowzór. Dopuszczalny jest start z ręki lub urządzenia startowego, jednak powoduje to utratę punktów za start, chyba że oryginał korzystał z urządzenia startowego;
b) żadna część modelu poza wyposażeniem do sterowania i akumulatorem napędowym nie może być odjęta od modelu, ani też dodana pomiędzy oceną statyczną i lotami;
c) zastosowanie niezgodnego z odwzorowaniem pierwowzoru kołpaka lub śmigła nie wpływa negatywnie na ocenę;
d) zabrania się stosowania śmigieł metalowych;
e) jeśli od modelu odpadnie w locie jakakolwiek część, to punktacja za ten lot wynosi 0;
f) dopuszcza się wymianę uszkodzonego śmigła i kołpaka.
6. Liczba modeli
Każdy zawodnik może zgłosić do zawodów tylko jeden model.
7. Liczba pomocników
Każdy zawodnik może mieć jednego pomocnika, który nie może dotykać nadajnika podczas lotu oficjalnego.
8. Wymagania dotyczące zawodnika:
a) zawodnik nie musi być członkiem aeroklubu, stowarzyszenia lub klubu. Nie wymaga się licencji sportowej wydanej przez AP;
b) zawodnik musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC obejmujące pilotaż modeli RC o masie nie mniejszej niż model zgłoszony do zawodów.
9. Dokumentacja modeli:
a) za dostarczenie trzech egzemplarzy dokumentacji niezbędnej do oceny wierności odwzorowania zgodnej z wymaganiami punktów 9b, 9c, 9d odpowiada zawodnik;
b) do dokumentacji musi być załączona na formacie A4 strona, a wniej uwzględnione następujące informacje:
nazwa statku powietrznego;
typ;
źródło dokumentacji;
podziałka, w jakiej wykonano model (P);
prędkość maksymalna pierwowzoru (km/h);
prędkość przelotowa (podróżna) pierwowzoru (Vp);
powierzchnia nośna płata pierwowzoru (m2);
powierzchnia nośna płata modelu (m2);
Obciążenie powierzchni nośnej modelu (kg/m2)
prędkość przelotowa modelu zgodna ze skalą (Vp/P);
rok budowy modelu;
imię i nazwisko, podpis zawodnika;
c) dokumentacja musi zawierać rysunek przedstawiający pierwowzór w trzech rzutach (widok z boku lewego lub prawego, z góry, z przodu) w takiej podziałce, aby zmieścił się na formacie A4, a rozpiętość płata nie przekraczała 200 mm i nie była mniejsza niż 120 mm – rysunek musi być zaczerpnięty z ogólnodostępnej publikacji: czasopismo lub wydawnictwo książkowe;
d) co najmniej jedną kolorową fotografię lub reprodukcję fotografii pierwowzoru w całości umożliwiając punktację za kolorystykę i oznakowanie i ocenę tych cech. Maksymalna liczba fotografii wynosi trzy. Fotografie mogą być zastąpione opisem malowania lub oznakowania z ogólnodostępnych publikacji. Brak fotografii lub opisu powoduje ocenę 0 za kolorystykę i oznakowanie.
10. Ocena wierności odwzorowania skali:
a) widok z boku K=5
b) widok z góry K=5
c) widok z przodu K=5
d) kolorystyka K=3
e) oznakowanie K=4
f) szczegóły K=2
Nie ocenia się wnętrza kokpitu i struktury powierzchni. Ocena 0 punktów za jeden z trzech widoków przez każdego z trzech sędziów jest równoznaczna z nieuznaniem modelu za makietę i powoduje zakończenie oceny oraz niedopuszczenie do lotów.
Oceny należy dokonać z odległości nie mniejszej niż 3 metry i nie większej niż 5 metrów od modelu. Czas oceny nie powinien przekraczać 10 minut.
11. Wykonanie
Dopuszcza się makiety niewykonane przez zawodnika.
12. Punktacja
a) Ocena za wierność odwzorowania według punktu 10 powinna być sumą punktów przyznanych przez 3 sędziów. Ta ocena jest zaliczona do punktacji wtedy, gdy model wykona lot oficjalny.
b) Do punkatcji za wierność odwzorowania dolicza się następujące bonusy procentowe:
– model samolotu w polskim malowaniu – 15%;
– model samolotu konstrukcji polskiej w dowolnym malowaniu – 20%;
– model wykonany od podstaw – 30 %.
Bonusy procentowe nie sumują się.
13. Charakterystyka techniczna:
a) maksymalna masa kompletnej makiety gotowej do lotu (bez paliwa) wynosi 15 kg;
b) maksymalne obciążenie powierzchni nośnej płata 15 kg/m2;
c) dopuszcza się stosowanie napędu dowolnym silnikiem spalinowym lub elektrycznym.
14. Wyposażenie radiowe
Nie stawia się ograniczeń co do wyposażenia radiowego i mechanicznego. Używanie programatorów i urządzeń stabilizujących jest zabronione.
15. Ocena za lot
Zgodnie z obowiązującymi przepisami AP dla klasy F4C.
16. Wynik końcowy
Wynik końcowy jest sumą punktów uzyskanych według punktu 12 i średnią arytmetyczną punktów z dwóch najlepszych lotów według punktu 15.
Regulamin obowiązuje również w zawodach makiet wodnosamolotów rozgrywanych w ramach Pucharu Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. more information

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij